Przeglądaj: TXM

Uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości TXM S.A. Syndykiem masy upadłościowej został Paweł Lewandowski. Syndyk masy upadłosci TXM S.A. w upadłości poinformował, że 7 listopada 2022…

Czytaj dalej