Przeglądaj: Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja

Transakcja sprzedaży całego majątku Go Sport Polska została sfinalizowana. Nabywcą jest SportsDirect.com Poland. Firma na­le­ży do no­to­wa­nej na Lon­dyń­skiej Gieł­dzie Pa­pie­rów War­to­ścio­wych Fra­sers Gro­up, po­sia­da­ją­cej sieć…

Czytaj dalej